سرقت از فروشگاه (Shoplifting/Theft)

اتهام به سرقت , به راحتی می تواند به یک انسان خوب و شریف هم زده شود.

شايد براى بيشتر ما پيش آمده باشد كه به دلایل مختلف مثل حواس پرتی یا مشغله فکری, پرداخت پول را در فروشگاه فراموش کرده باشیم. در بعضی مواقع هم, خشم فرو خورده شخص از مسائل جانبی, منجر به ارتكاب چنين جرمى ميشود.

در هر صورت, سورنا سربازوطن باور دارد كه چنين افرادى مجرم و جنايت كار نيستند و با استناد به دانش حقوق و تجربه ميتوان آنها را به گونه اى نجات داد, تا جائی که شايد اين اشتباه در سابقه كيفرى آنان باقى نماند.