رانندگی تحت تاثیر الکل و یا مواد مخدر (Impaired Operation/ DUI)

از جمله جرم هاى بسيار جدى و همچنين بسيار دشوار براى متهم، رانندگى در حال مستى يا متاثر از مواد مخدر است.

رشد فن آورى در سال هاى اخير به كمك پليس آمده و جاده را براى رانندگان مست نا هموار تر از گذشته كرده است.

در اين ميان, برخوردارى از خدمات يك وكيل هوشيار، با تجربه و با سابقه پيروزى هاى پياپى, شيرين ترين آرزوييست كه با برای آورده شدن آن, شما فقط يك تماس تلفنی فاصله داريد. درنگ نكنيد, اين اتهام جدى ايست.