کلاهبرداری (Fraud)

اگر با جامعه كانادا آشنايى داشته باشيد, آگاهى داريد كه احترام به اموال ديگران, چقدر مورد توجه قانون كيفرى اين كشور است. جرم هاى مالى با جديت بسيار حساسى دنبال ميشوند و پيچيدگى هاى قانوی آن, ميتواند گمراه كننده و خسارت بار باشد.

به اين دليل بهره مندى از آگاهى و تجربه يك وكيل موفق مانند سورنا سربازوطن, از مهم ترين نيازهاى متهميست كه شايد تنها اميدش مهارت سورنا در جنگيدن براى حقوق موكل اش است.